Regulamin usług

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2020

 1. Spóźnienie się na usługę powyżej 15min może skutkować jej odwołaniem lub wykonaniem niepełnego makijażu.
 2. W przypadku nieprzygotowania odpowiedniej ilości miejsca i czystego stanowiska pracy dla makijażystki oraz niespełnienia innych wymogów podanych w ofercie niezależnie od rodzaju usługi zastrzegam sobie prawo do odmówienia jej wykonania.
 3. W przypadku makijaży ślubnych wykonanie próby jest obowiązkowe – na termin należy umawiać się 3-4 miesiące przed proponowanym jej terminem (nie terminem ślubu, tylko proponowanym terminem próby). W przypadku braku wykonania próby odmawiam wykonania usługi ślubnej. Dodatkowo, próbę wykonuje nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż w okolicach miesiąca przed ślubem. W przypadku planowania większych zabiegów kosmetycznych należy powiadomić mnie o tym fakcie wcześniej.
 4. Zastrzegam sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi w przypadkach takich jak choroba czy wypadek. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania o tym klientki i w miarę możliwości zorganizowania zastępstwa.
 5. Umówienie się na usługę jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.
 6. Zgadzając się na wykonanie zdjęcia przez wizażystkę wyraża się zgodę na wykorzystywanie wizerunku (klientki/klienta) w celach przedstawienia przykładowej jej pracy, jako element portfolio rozpowszechniane w mediach elektronicznych (w szczególności na stronach internetowych). Tym samym również oświadcza się, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Niniejsza zgoda udzielona jest nieodpłatnie i może być cofnięta.

Rozszerzenie regulaminu w związku z pandemią Covid-19 (obowiązuje od dn. 18.05.2020 do odwołania):

 1. W trosce o bezpieczeństwo moich klientek oraz moje własne mam możliwość odwołania/odmówienia usługi, w przypadku gdy klientka/klient:
  – ma objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  – jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  – zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  – w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 2. Zastrzegam sobie prawo odwołania/odmówienia usługi w przypadku, gdy osobiście dotkną mnie powyższe zastrzeżenia. W miarę możliwości (zdrowotnych i technicznych) postaram się pomóc znaleźć zastępstwo.
 3. Usługa będzie potwierdzana dzień przed jej terminem, a w dn. spotkania klientka/klient będzie wypełniał ankietę dot. stanu zdrowia.
Zamknij menu